18. 1. 2018
JAKO ZÁZRAKEM
Poezie francouzských básníků a hudba skladatelů působících v Paříži Gran Duetto Concertante & Taťjána Medvecká.
Jan Riedlbauch – flétna
Miloslav Klaus – kytara
Taťjána Medvecká – umělecký přednes

15. 3. 2018
SMETANOVO TRIO
Jitka Čechová – klavír
Jiří Vodička – housle
Jan Páleníček – violoncello

25. 10. 2018
HUDBA V MYŠLENKÁCH MASARYKOVÝCH
Jitka Baštová – akordeon
Jindřich Macek – loutna

15. 11. 2018
IMPRESSIONS
Vilém Veverka – hoboj
Kateřina Englichová – harfa

CENA ROČNÍHO ABONMÁ: 400 KČ

Stávající držitelé abonentek si předplatné pro rok 2018 mohou zakoupit v období od 1. října do 10. listopadu 2017 v Městské knihovně Hostivice nebo na podzimních abonentních koncertech na zámku.
Noví zájemci si mohou abonentní vstupenky zakoupit od 13. listopadu v městské knihovně.

VŠECHNY KONCERTY ZAČÍNAJÍ V 19.00 HODIN V HOSTIVICKÉM ZÁMKU NA HUSOVĚ NÁMĚSTÍ