Jméno Athos zná každý. Věrný přítel d´Artagnana, nejrozumnější ze tří mušketýrů, zapřisáhlý nepřítel žen. Není to však jeho pravé jméno, pouze pseudonym, který si sám hrabě de la Fère zvolil. Proč? Co bylo jeho inspirací?

Athos, někdy též Svatá hora, je nejvýchodnější cíp poloostrova Chalkidiki ve východním Řecku. A už více než tisíc let je to jedinečné území. Jedná se o největší plochu na Zemi, kde téměř 11 století platí pravidlo GOLF – Gentlemen Only Ladies Forbidden (pouze pro pány, dámám vstup zakázán). A hrabě de la Fère si svoji přezdívku tudíž zvolil velice příhodně.

Jak je ale možné tak dlouho tento zákaz udržet? Poděkovat za to můžeme klášterům, které tam od roku 963 vznikaly. Byly to kláštery mužské, pravoslavné. A slavné. Nejstarší z nich, Velká lávra, byl založen již zmíněného roku 963, další brzy následovaly. Dnes jich na poloostrově funguje dvacet a kromě klášterů ale mniši žijí i ve skýtech a pustevnách. Za více než tisíc let své existence procházel celý Athos mnohými peripetiemi. Střídala se období slávy a úpadku, rozvoje a útlaku, přílivu a odlivu mnichů. Přes všechny změny si ale Svatá hora do dneška zachovala svůj – v tom nejlepším slova smyslu – středověký charakter. Neznám například jiné místo na Zemi, kde by stále platil byzantský čas (den nezačíná půlnocí, ale západem slunce). Elektřina však zde není slovo neznámé, připojení na Internet existuje. Určitě zde ale nepotkáte jedinou příslušnici něžného pohlaví – zákaz vstupu pro ženy platí i po vstupu Řecka do EU a je striktně dodržován.

Proto nejen pro dámy, které se jinak takhle blízko k této oblasti nedostanou, bude připraveno povídání o expedici do místa v Evropě, kde se zastavil čas. Měli jsme to štěstí, že jsme se na Svatou horu mohli podívat. Rádi se s vámi o své zážitky podělíme. Těšit se budeme v městské knihovně v Hostivici 29. ledna 2020 od 18 hodin.

Vstupné dobrovolné.