Logo-Hostivice

HOSTIVICE RUN

Hostivický půlmaraton, Hostivická „desítka,

Hostivická pětka, Rodičovský ultra běh

3. ROČNÍK

 

Pořadatel: MKSH, příspěvková organizace
Datum konání: sobota, 21. 5. 2016
Místo konání: Hostivice, Na Hrázi (u Litoveckého rybníku)
Prezentace: V místě startu od 8:00 – 10:00 hod. – Na Hrázi, Hostivice (zaplacení startovného, prokázání totožnosti a věku závodníka/ce podmínkou přidělení startovního čísla

Start: První závod začíná v 10:00 (Rodičovský ultra běh)

Přihlášky: Do 21.5.2016 na adrese: www.hostivicerun.cz
E-mail: info@mksh.cz
Obsah přihlášky: příjmení, jméno, e-mail, telefon, adresa, rok narození

Závody vč. startovného:

Hostivická pětka (5 km) – 210 Kč
Hostivická desítka (10 km) – 260 Kč
Hostivický půlmaraton (21,1 km) – 310 Kč
Rodičovský ultra běh (na místě 50 Kč)

Z každého zaplaceného startovného obdrží 20 Kč Občanské sdružení ANO, ANO, které podporuje sociálně handicapované děti.

Popis tratě: Dobrodružná trať začínající v malebné staré zástavbě Hostivice přímo u Litoveckého rybníku, po asfaltu následně kolem Litovecké tvrzi, dále prověří vytrvalost cesta k Břevskému rybníku, ze Břvů se běžci vydají po lesní cestě k rybníku Kala, kde je kontrolní stanoviště a vydají se k cíli. Trať je pestrá plná zvratů a rovněž poskytne závodníkům vhled do krásného okolí Hostivice.

Ceny: Věcné ceny pro první tři místa v každé věkové kategorii (muži, ženy).

Zázemí a občerstvení: Občerstvení ve formě vody, ovoce bude k dispozici na kontrolním stanovišti, resp. v rámci startu (cíle). Po závodě bude pro závodníky připravena polévka. U registrace bude rovněž stan na převléknutí, kde bude možnost zanechání věcí (bez odpovědnosti za ztrátu na straně pořadatele). Nedoporučujeme zde nechávat cenné předměty či hotovost.

Závěrečná ustanovení: Startovat mohou pouze závodníci starší 18 let (v případě účasti závodníka mladšího 18 je nutný písemný souhlas zákonného zástupce). V rámci Rodičovského ultraběhu zodpovídají za děti rodiče. Ačkoli budou silnice třetí třídy uzavřeny včetně místních komunikací, účastníci jsou povinni respektovat pravidla silničního provozu, dbát maximální opatrnosti při přeběhu nechráněných železničních přejezdů, řídit se pokyny organizátorů a pořadatelské služby, policie a hasičů. Start je na vlastní nebezpečí. Startovní čísla musí být umístěna na přední straně trička. Závodník se zavazuje vrátit pořadatelům po doběhnutí čip (jinak pod pokutou 500 Kč). Výklad pravidel závodu je v kompetenci pořadatele. Časový limit závodů je 1,5 hod. (Hostivická pětka) a  2 hod. (Hostivická desítka) a 3 hod. (Hostivický půlmaraton). Po tomto čase nebudou závodníci klasifikováni.

Srdečně zvou pořadatelé!

Hostivický půlmaraton

kategorie 1 – do 39 let včetně (muži, ženy)

kategorie 2 – 40 let a více (muži, ženy)

Hostivická desítka

kategorie 1 – do 39 let včetně (muži, ženy)

kategorie 2 – 40 let a více (muži, ženy)

Hostivická pětka

kategorie 1 – do 39 let včetně (muži, ženy)

kategorie 2 – 40 let a více (muži, ženy)

 

Závod týmů

Registrujte se jako tým a změřte síly s ostatními

Rodičovský ultra běh

Běh rodičů s dětmi  (cca 500m)

Hostivický půlmaraton: 4x okruh

Hostivická desítka: 2x okruh

Hostivická pětka: 1x okruh

Hostivice RUN - mapa

[table “59” not found /]

DENÍK  Radio Blaník  Relax radio      NasRegion   cabCompanyLogo_108   logo_ano_sport_komplet

railreklampfannerFort Roxy

Pokud byste se rádi zapojili do organizace závodů, ať při přípravách či v rámci závodního dne, kontaktujte nás na e-mailu: info@mksh.cz. Děkujeme předem!

Hledáme především:

  • členy pořadatelské služby
  • organizaci kotrolních stanovišť
  • pomoc při organizaci registrace závodníků v rámci dne

8:00 – 10:30 Otevření registrace závodníků

9:30 – Uzavření registrace Rodičovského ultra běhu

10:00 – Rodičovský ultra běh (příprava na start v 9:45)

10:30 – Vyhlášení Rodičovského ultra běhu

10:00 – Uzavření registrace závodníků Hostivické pětky, desítky a půlmaratonu

11:00 – Předpokládaný start Hostivice RUN

15:00 – Předpokládaný závěr

* časy jednotlivých běhů budou upřesněny

** vyhlášení do půl hodiny od průběhu cíle prvních tří závodníků

11:00 – 16:00 Pasta párty (občerstvení zdarma v restauraci Fort Roxy pro závodníky se startovním  číslem)

HOSTIVICE RUN – PRAVIDLA

• Závod na trati Hostivického půlmaratonu, Hostivické „desítky“, Hostivické pětky a Rodičovského ultraběhu (21,1 km, cca 10,5 km, cca 5,25, cca 500 m) je otevřený všem běžcům, kteří jsou starší 18 let (v případě osoby mladší 18 let je nutné mít pro účast v závodech souhlas zákonného zástupce, který odevzdá při registraci).

• Každý účastník prohlašuje, že je osobou starší 18 let (případně prokáže souhlas zákonného zástupce s účastí v závodech)

• Každý účastník závodů si je vědom rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody nebo újmy na zdraví vzniklé při účasti v závodě.

• Každý účastník prohlašuje, že se závodů účastní dobrovolně.

• V rámci Rodičovského ultraběhu zodpovídají za bezpečnost dětí jejich zákonní zástupci.

• Během závodů budou na ze strany pořadatele pořizovány fotografické a audiovizuální snímky, které mohou být pořadatelem použity v rámci své činnosti zejména k propagačním účelům.

• Závodů se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní běžci, kteří zaplatili startovné. Registrace je možná pouze on-line v rámci stránek www.hostivicerun.cz. Na místě se lze registrovat pouze v rámci Rodičovského ultra běhu.

• Účast v závodě je na vlastní riziko.

• Na všech běžcích leží osobní odpovědnost za rozhodnutí o své fyzické připravenosti a schopnosti uběhnout celou vzdálenost.

• Závod se uskuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky.

• Pořadatel není odpovědný za jakoukoliv újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou v souvislosti s účastí v závodech nebo jejich sledováním.

• Žádné z rozhodnutí pořadatelů nepodléhá soudnímu přezkumu.

• Startovní číslo bude vydáno po prokázání se emailem s potvrzenou registrací a občanským průkazem v den závodu při prezenci.

• Každý účastník závodu se musí řídit pokyny policie, hasičů, organizátorů, dobrovolníků, pořadatelské služby a rozhodčích.

• Porušení jednoho nebo více z uvedených pravidel (zejména pokus o nečestné jednání jakoukoli formou) může vést k diskvalifikaci ze závodu a vyškrtnutí z výsledkové listiny bez náhrady škody.

• Každý účastník je povinen přečíst a respektovat důležité informace a pokyny, které pořadatel zveřejní před závodem na svých internetových stránkách.

• Přísně se zakazuje používat po celé délce tratě brusle, jízdní kola nebo jiné urychlovací jízdní prostředky a jakkoliv zkracovat závodní trať.

• Každý účastník je povinen na zadní stranu startovního čísla napsat kontaktní údaje, užívané léky a případné alergie pro případ ošetření.

• Startovní číslo musí být viditelně umístěno na hrudi po celou dobu závodu. Je zakázáno jej jakkoliv překrývat

• Na regulérnost závodu dohlížejí rozhodčí.

• Startovní číslo je nepřenosné. Porušení vede k diskvalifikaci.

• Hodnocení probíhá zvlášť u mužů a zvlášť u žen.

• Oficiální čas je čas od výstřelu do průběhu cílem.

• Na kontrolních stanovištích si každý závodník vezme pásky prokazující proběhnutí daného úseku. Ty prokáže v cíli.

• Protest lze podat do 10 minut po vyhlášení výsledků příslušné kategorie a to písemně u ředitele závodu. Protest bude vyřešen do 20 minut od podání a protestující bude písemně zpraven o výsledku protestu.

• Pořadatel si vyhrazuje právo měnit podmínky, pravidla i trať závodu.

Fotogalerii naleznete na této stránce.

Fotogalerii z prvního ročníku Hostivice RUN naleznete na této stránce.

Kompletní výsledkovou listinu naleznete na této stránce.

Hostivická pětka - absolutní pořadíJiří Franz - 18:24
M39 Hostivická pětkaJiří Franz - 18:24
Z39 - Hostivická pětkaAndrea Mottlová - 23:01
M99 - Hostivická pětkaMiroslav Sláma - 26:17
Z99 - Hostivická pětkaWlasta Hlinková - 27:55
Hostivická "10" - absolutní pořadíTomáš Urbanec - 36:05
M39 Hostivická "10"Tomáš Urbanec - 36:05
M99 Hostivická "10"Michal Pávek - 37:55
Z39 Hostivická "10"Zuzana Rusínová - 43:28
Z99 Hostivická "10"Hana Knight - 50:40
Hostivický půlmaraton - absolutní pořadíTomáš Ekl - 1:15:39
M39 Hostivický půlmaratonTomáš Ekl - 1:15:39
M99 Hostivický půlmaratonIvan Raboch - 1:21:27
Z39 Hostivický půlmaratonKateřina Kriegelová - 1:22:23
Z99 Hostivický půlmaratonHana Cvachová - 2:01:20