CENÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Příloha knihovního řádu č. 1

V souladu se zákonem č. 257/2001 poskytuje knihovna uživatelům základní služby zdarma:

a) výpůjční služby

b) informační služby (viz knihovní řád)

MANIPULAČNÍ POPLATKY:

1) členský roční poplatek (platnost vždy od 1.1. do 31.12. daného roku)

a) dospělí: 100 kč

b) senioři: 50 kč

c) studenti: 50 kč

d) děti do 15 let: zdarma

e) vystavení duplikátu průkazky: 50% členského ročního poplatku

pozn. legitimace čtenáře je nepřenosná

2) poplatek z prodlení

Absenční výpůjčky se půjčují na 1 měsíc s možností prodloužení (viz knihovní řád). Po uplynutí výpůjční doby se na výpůjčku vztahuje zpozdné ve výši 1kč za každou položku a každý den z prodlení. Jestliže budou uživateli knihovny zasílány upomínky o vrácení výpůjček, bude mu účtováno i poštovné a manipulační poplatek 10 kč za každou upomínku.

3) úhrada za reprografické a jiné kopírovací služby

a) internet je pro členy knihovny i ostatní uživatele zdarma

b) tisk: černobíle 1x A4: 3 kč

1x A3: 5kč

c) kopírování: černobíle 1x A4: 3 kč

1x A3: 5kč

4) ztráta nebo poničení knihovního fondu

Výměna za stejný exemplář nebo zaplacení celé ceny pořízeného kusu a manipulačního polatku 50 kč (dle posouzení knihovníka).