CENÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Příloha knihovního řádu č. 1
V souladu se zákonem č. 257/2001 poskytuje knihovna uživatelům základní služby zdarma:
a) výpůjční služby
b) informační služby (viz knihovní řád)

MANIPULAČNÍ POPLATKY:
1) členský roční poplatek (platnost vždy od 1.1. do 31.12. daného roku)
a) dospělí: 100 kč
b) senioři: 50 kč
c) studenti: 50 kč
d) děti do 15 let: zdarma
e) vystavení duplikátu průkazky: 50% členského ročního poplatku
pozn. legitimace čtenáře je nepřenosná

2) poplatek z prodlení
Absenční výpůjčky se půjčují na 1 měsíc s možností prodloužení (viz knihovní řád). Po uplynutí výpůjční doby se na výpůjčku vztahuje zpozdné ve výši 1kč za každou položku a každý den z prodlení. Jestliže budou uživateli knihovny zasílány upomínky o vrácení výpůjček, bude mu účtováno i poštovné a manipulační poplatek 10 kč za každou upomínku.

3) úhrada za reprografické a jiné kopírovací služby
a) internet je pro členy knihovny i ostatní uživatele zdarma
b) tisk:
černobíle 1x A4: 3 Kč / oboustranně 4 Kč
černobíle 1x A3: 5 Kč / oboustranně 6 Kč
c) kopírování:
černobíle 1x A4: 3 Kč / oboustranně 4 Kč
černobíle 1x A3: 5 Kč / oboustranně 6 Kč
d) tisk:
barevně 1x A4: 4 Kč / oboustranně 6 Kč
barevně 1x A3: 6 Kč / oboustranně 8 Kč
e) kopírování:
barevně 1x A4: 4 Kč / oboustranně 6 Kč
barevně 1x A3: 6 Kč / oboustranně 8 Kč

4) ztráta nebo poničení knihovního fondu
Výměna za stejný exemplář nebo zaplacení celé ceny pořízeného kusu a manipulačního polatku 50 kč (dle posouzení knihovníka).