• pro děti předškolního věku (5-7 let)
  • pomocí dramatických her a cvičení rozvíjíme na hodinách fantazii a tvořivost dětí
  • dále rozvíjíme komunikaci ve skupině
  • posílení sebedůvěry, naučit se empatii, procvičování mluvidel, rozvoj slovní zásoby
  • zapojení pohybové, hudební a výtvarné výchovy
  • lektorkou je Jolana Petříková, vedoucí Divadelního souboru Hostivice
  • přihlášky a info na: jolana@mksh.cz, 702 154 915

Dramaťáček během letních prázdnin nebude probíhat!

Termín
Pondělí od 15.30 – 16.30
Cena
900 Kč / pololetí
60 Kč / hodina