PRO DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU (5-7 LET)

Náplň: pomocí dramatických her a cvičení rozvíjet fantazii a tvořivost dětí, komunikaci ve skupině, posílení sebedůvěry, naučit se empatii, procvičování mluvidel, rozvoj slovní zásoby, zapojení pohybové, hudební a výtvarné výchovy.

Lektorka: Jolana Petříková, vedoucí Divadelního souboru Hostivice
Kdy: každé pondělí od 15.30 – 16.30 hodin
Cena: 900 Kč/pololetí nebo 60 Kč/hodina
Přihlášky a info: jolana@mksh.cz, 702 154 915