Chcete mít doma příštího Einsteina a ještě mu dopřát spoustu zábavy?
V kroužku Věda nás baví se děti hravou a zábavnou formou seznámí s taji vědních oborů (fyzika, chemie, biologie, astronomie, přírodopis). Každé pololetí připravujeme nové pásmo plné nových či vylepšených pokusů z nejrůznějších vědních oborů. Děti provádějí experimenty, které nejsou nebezpečné ani složité.

V nových lekcích:

  • budeme vnímat a dýchat skvělou atmosféru poznání
  • budou se nám ježit vlasy díky statické elektřině
  • prozkoumáme květ a jeho strukturu
  • budeme ředit roztoky
  • zkoumat kost člověka
  • poznávat hvězdy na obloze
  • pronikat do tajemství lidského srdce
  • mnoho dalšího v kroužku Věda nás baví

Pro koho je vědecký kroužek určen?
Kroužek je určen zvídavým dětem na prvním stupni, od 2. do 5. třídy ZŠ (po dohodě s rodiči se mohou zúčastnit i šikovní prvňáčci)
Kde: Sokolovna Hostivice, Jiráskova 201, Hostivice
Kdy: každou středu od 16.00 do 17.00 h


Více informací a přihlášky na www.vedanasbavi.cz