PRO DĚTI 4–6 LET
Lekce budou probíhat v klubovně v sokolovně. Počet dětí je omezen, proto je nutné se nejprve přihlásit. Lekce probíhají bez účasti rodičů. Rodiče se budou moci přijít podívat na ukázkovou hodinu.
Cena jedné lekce je 60 Kč. Platí se vždy 10 lekcí dopředu. Za neodtančené lekce se peníze nevracejí. V případě nemoci lektora bude lekce nahrazena.
Lektorka: Pavlína Jonášová (praxe s vedením tanečků v MŠ)
Kdy: každé úterý od 16.30–17.15 hodin
Cena: 600 Kč / 10 lekcí
Přihlášky a info na emailu: taneckyhostivice@seznam.cz