LipskoDetaily k zájezdu
Datum a čas odjezdu: 22. 4. 2017 v 6.30 hodin. Husovo náměstí 59, Hostivice
Cena: 590 Kč/osoba. Pro držitele čtenářského průkazu Městské knihovny Hostivice sleva 10 %
Cena zahrnuje: dopravu z Hostivice do německého Lipska a zpět, teplé nápoje po celou dobu cesty, vodu, víno na zpáteční cestě
Cena nezahrnuje: cestovní pojištění, případné vstupné do objektů a dalších míst
Podmínky zájezdu: zájezd se uskuteční pouze při naplnění kapacity autobusu

V případě, že se zájezd neuskuteční z tohoto důvodu, popř. z důvodu zásahu vyšší moci, bude zaplacená částka vrácena v plné výši zpět.