Výlet do Görlitz a kláštěr v Hejnicích
Vydejte se s námi do německého královského města ležícího na hranici s Polskem.
Toto město nabízí historické centrum se spoustou zajímavých míst, která můžete navštívit. Při zpáteční cestě se zastavíme ve františkánském klášteře v Hejnicích. Je to jedno z nejstarších poutních míst.
DETAILY K ZÁJEZDU*
Datum a čas odjezdu: 18. 4. 2020 v 6.30 hodin, Husovo náměstí 59, Hostivice
Cena: 750 Kč/osoba. Pro držitele čtenářského průkazu Městské knihovny Hostivice sleva 10 %, tzn. 675 Kč/osoba.
Cena zahrnuje: dopravu z Hostivice do Görlitzu, Hejnice a zpět. Teplé nápoje po celou dobu cesty, víno na zpáteční cestě.
Cena nezahrnuje: cestovní pojištění, případné vstupné do objektů a dalších míst.
Podmínky zájezdu: zájezd se uskuteční pouze při naplnění kapacity autobusu
V případě, že se zájezd neuskuteční z důvodu nenaplnění kapacity, popř. z důvodu zásahu vyšší moci, bude zaplacená částka vrácena v plné výši zpět. Storno již zaplaceného zájezdu je možné pouze max. 10 dnů do uskutečnění zájezdu.

Prodej zájezdu v městské knihovně od 1. února 2020, nebo přes on-line rezervační formulář na hlavní stránce www.mksh.cz

Zájezd je vhodný pro děti od šesti let.

* změna programu vyhrazena