Zveme vás na další čtení v knihovně, tentokrát i se vzácnou návštěvou bývalého radiotelegrafisty a palubního střelce u legendární 311. československé perutě RAF. Upozorňujeme, že je toto čtení vhodné pro děti spíše školního věku a dospělé.

Těšíme se na vás 11. března 2020 od 17.30 hodin!