V tomto PDF souboru naleznete aktuální Pravidla vydávání Hostivického měsíčníku.

Tato pravidla schválila Rada města Hostivice dne 11. 4. 2024 usnesením č. RM-14/2024/14. Pravidla platí na dobu neurčitou a postupuje se podle nich ode dne jejich schválení.