Globální knihovnictví prochází v době reprezentované sociálními médii, extrémní rychlostí přenosu informací, změnami v přístupu ke vzdělávání, stále se zvyšující potřebou vědeckých informací a obrovským bojem o tradiční hodnotu knihovny, velmi nelehkými časy.

Zároveň se však nejedná o moment, kdy mají profesionální knihovny, jako stále významné instituce informační společnosti, čekat zánik. Je nutné pohlédnout na prakticky neomezené možnosti on-line světa, nové druhy informačních potřeb a přizpůsobit knihovnu (ostatně jako vždy) jejím uživatelům.

Celostátní knihovnická konference LIB CON CZ, kterou pořádá Městská knihovna Hostivice coby součást organizace MKSH, má přinést do knihovnické a informační veřejnosti pohled na nové trendy, metody a nástroje knihoven budoucnosti. Její první ročník je proto věnován zejména zcela novým perspektivám českého knihovnictví a informační společnosti.

V průběhu konference tak bude naše knihovnictví viděno v souvislostech například competitive intelligence, vědeckých informací 21. století, využívání prakticky nekonečného toku dat z prostředí sociálních médií, ale rovněž v nových právních rámcích.

A pro koho je konference určena? Vedle knihovníků a informančních pracovníků rovněž pro zaměstnance z kulturních odborů měst, školství, krajské správy, rešeršéry, referenční pracovníky, ale i vedoucí pracovníky výzkumných a technologických firem.

Vážná témata doplní možnost odlehčení ve formě návštěvy skvělé finské sauny nebo například golfového trenažéru. Po skončení konference bude následovat knihovnický happening s dobrým jídlem a pitím. Občerstvení v průběhu dne je samozřejmě zajištěno.

31.10. 2014 se těšíme se na vaši účast a sdílení informací, které povedou nejen k obohacení české sítě knihoven.

PhDr. Jan Černý
ředitel konference

MKSH, příspěvková organizace pořádá 1. ročník konference LIB CON CZ

Termín: 31.10. 2014

Místo: Sokolovna Hostivice, Jiráskova 201, Hostivice

9:00-9:15 –  Úvodní slovo ředitele konference PhDr. Jana Černého

9:15-10:20 – Co je to competitive intelligence a proč ho knihovny mají nabízet (Prof. Zdeněk Molnár, VŠE)

10:20-10:50 – PŘESTÁVKA

10:50-11:40 – Vědecká informace v roce 2020 ( Ing. Mgr. Pavel Synek, EBSCO)

11:40-12:00 – Diskuze účastníků

12:00-13:30 – Oběd

13:30-14:10 – Knihovna v nových právních souvislostech (JUDr. Milan Listík, M.JAE, Peterka & Partners v.o.s)

14:10-14:40 – Trendy v zahraničních knihovnách (Mgr. Matyáš Urbánek, DiS., konzultant v oboru CI)

14:40-15:10 – Proč výzkumné firmy potřebují kvalitní knihovníky i na regionální úrovni (Maxim Kryžanovský, MEGA a.s.)

15:10-15:40 – PŘESTÁVKA

15:40-16:20 – Základní patentová rešerše v každé knihovně (PhDr. Jan Černý, MKSH)

16:20-17:00 – Hledání bez rizika (Mgr. Milan Větrovec, Jiří Horčička, BISNODE)

17:00-17:40 – Jak využít big data pro zvýšení kvality knihovních služeb (Mgr. Josef Šlerka, ÚISK FF UK)

17:40-17:55 – Diskuze účastníků

17:55-18:00 – Závěrečné slovo ředitele konference

18:00 – 22:00 – Velká knihovnická párty s kuchařskou show

 

* Témata konference včetně řečníků a časový harmonogram se může změnit.

Autobusovými linkami PID:
Linka 306 Zličín – Dobrovíz
Linka 347 Zličín – Motol
Linka 336 Zličín – Hostivice, Ve Vilkách (pouze pátek, v so linka nejede)

Výstup na zastávce Hostivice či Hostivice, Nouzov.

Anexia s. r. o.:
Rakovník, aut. st. – Unhošť, nám. – Hostivice – Praha, Hradčanská

Výstup na zastávce Hostivice.

ČSAD MHD Kladno a. s.:
Kladno, Autobusové nádraží – Hostivice

Výstup na zastávce Hostivice.

Vlakem na trasách:
Praha, Smíchov Na Knížecí – Hostivice
Praha, Masarykovo nádraží – Hostivice – Unhošť – Kladno (Rakovník)

Autem:
Dálnice D5 – výjezd Pražský okruh/Exit 26 – silnice II. třídy Karlovarská
Dálnice R6 – výjezd na silnici II. třídy Karlovarská

Souřadnice pro Vaši GPS jsou 50.080374, 14.256293

V průběhu dne bude účastníkům knihovny k dispozici prostorná sauna až do oficiálního konce konference (prostěradla i ručníky budou samozřejmě k zapůjčení).

Rovněž bude možnost vyzkoušet si golf na golfovém trenažéru za asistence JUDr. Milana Listíka, M.JAE, který vysvětlí základy hry, postoje a držení hole. Prodiskutuje také v rámci hry případná knihovnicko-legislativní témata.

Pořadatel:

MKSH, příspěvková organizace zastoupená PhDr. Janem Černým, ředitelem organizace
Husovo nám. 59,
Hostivice, 25301
IČ: 71294023 (není plátcem DPH)

Místo konání: Sokolovna Hostivice, Tyršova 201, Hostivice

Termín konání: 31.10. 2014

Začátek konference: 8:00 (registrace)

1) Uzávěrka přihlášek

Uzávěrka přihlášek je 2 týdny před startem konference. Přihlášky jsou akceptovány výhradně elektronickým formulářem na webu konference, www.libcon.cz

2) Registrační poplatek

Registrační poplatek je stanoven při registraci do 30.9. 2014 na částku 890 Kč, po tomto datu na částku 1090 Kč.

3) Způsob platby

Pokyny pro uskutečnění platby obdržíte po odeslání elektronické přihlášky. Registrační poplatky je třeba uhradit do 14 dnů od registrace. Daňový doklad obdržíte při prezenci na místě konference.

4) Storno podmínky
Registrační poplatek bude vrácen s 25% snížením na uhrazení nákladů spojením s administrací projektu, ale pouze v případě, že výhradně písemné zrušení účasti bude prokazatelně doručeno nejpozději do čtrnácti dnů před začátkem konference. Po tomto datu není možné uplatňovat žádné nároky na vrácení registračního poplatku.

5) Vstup na konferenci

Vstup na konferenci bude umožněn pouze na základě předloženého potvrzení o platbě (v papírové či elektronické formě)

6) Využití sauny a golfového trenažéru

V rámci registrační poplatku mohou účastníci využít finskou saunu v zrekonstruované budově Sokolovny Hostivice. Během konference bude nastaven dvouhodinový interval (do 18:00) zvlášť pro muže a ženy. V případě zájmu o saunování obdrží účastníci prostěradlo, ručník a klíč od skříňky v šatně pro odložení osobních věcí. Golfový trenažér bude k dispozici od 9:30-18:00 (45 minut pauza na oběd) s lektorem, který zapůjčí hole a golfové míčky. V případě vyčerpání kapacity obou zařízení nelze saunu či golf uplatňovat nárok.

7) Občerstvení a kulturní program

Po celou dobu konference bude zajištěno občerstvení (káva, čas, voda, oběd, večeře), po skončení konference začíná knihovnický happening včetně večeře (18:00-20:00). V rámci registračního poplatku mají potom účastnici zdarma vstup na koncert (styl big-beat), který plánován na 31.10. 20:30 rovněž na hlavním sále sokolovny.

8) Pojištění

MKSH, příspěvková organizace nenese odpovědnost za zranění, nemoc nebo případnou smrt zúčastněných osob, stejně jako za ušlou mzdu, škodu na majetku nebo jakoukoliv finanční ztrátu během konference.

9) Zpracování osobních údajů

Účastníci odesláním registračního formuláře udělují souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem MKSH, příspěvková organizace se sídlem Husovo nám. 59, Hostivice, IČ: 71294023 pro účel stanovený níže. Tento souhlas udělují pro všechny údaje obsažené v tomto formuláři, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsou si vědomi svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Potvrzují, že se všemi vyplněnými částmi tohoto formuláře byli seznámeni, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů

V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsou všechny údaje uvedené v tomto formuláři shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány), maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

10) Fotografování v průběhu konference

Účastníci konference berou na vědomí, že v průběhu konference bude pořizovat MKSH pověřený fotograf snímky, které budou moci být dále použity jako doplněk webových stránek www.libcon.cz resp. www.mksh.cz.

Registrační poplatky na LIB CON CZ

Včasná registrace (do 30.9.): 890 Kč
Standard registrace (po 30.9.): 1090 Kč

On-line přihlášku na konference naleznete zde.

 

Cena zahrnuje:
vstup na konferenci včetně konferenčních materiálů
občerstvení v průběhu dne (oběd, večeře)
vstup do finské sauny
vstup do golfového trenažéru
účast na závěrečném happeningu včetně vstupu na koncert

* Finská sauna i golfový trenažér mají omezenou kapacitu. Ačkoli v průběhu konference budou obě zaříze k dispozici výhradně účatníkům, je nutné brát v potaz tento fakt.

Pro dotazy týkající se konference LIB CON CZ využijte níže uvedené kontakty.

 

PhDr. Jan Černý
ředitel konference
e-mail: jan@mksh.cz
telefon: 774 442 216

Ing. Michaela Waldhauserová
koordinátorka konference
e-mail: michaela@mksh.cz
telefon: 774 442 215

Barbora Chmelíková
koordinátorka konference
e-mail: barbora@mksh.cz
telefon: 774 442 214

Bc. Barbora Šimková
koordinátorka konference
e-mail: bara@mksh.cz
telefon: 727 903 681

[table “53” not found /]