Z důvodu rekonstrukce prostor sokolovny bude kurz otevřen během podzimu 2020. Děkujeme za pochopení.

PŘÍPRAVNÝ KURZ K PŘIJÍMACÍ ZKOUŠCE NA STŘEDNÍ ŠKOLY
• pro žáky 9. ročníku
úterý 16.00–17.00, Sokolovna Hostivice, první lekce 15. 10. 2019
• 20 šedesátiminutových lekcí (včetně testů „nanečisto“)
• 150 Kč za jednu lekci, pracovní texty v ceně

www.facebook.com/matematikasjistotou
Přihlásit se můžete na matematikasjistotou@gmail.com