Knihovna

Knihovna v Hostivici byla založena již v roce 1920. Za více jak sto let se nacházela na několika místech. Více o historii knihovny naleznete zde.

V současné době můžete naší městskou knihovnu najít na Husově náměstí 1702. Od roku 2016 zde sídlí ve zrekonstruovaných prostorách bývalých hospodářských budov hostivického zámku.

Činnost Městské knihovny Hostivice byla v roce 2013 začleněna pod příspěvkovou organizaci MKSH, která sídlí na stejné adrese.

Knihovna dnes vítá své návštěvníky v moderním, bezbariérovém a uživatelsky přívětivém prostředí a poskytuje širokou škálu knihovnických a informačních služeb. Přesto stále plní zejména svou hlavní funkci, a zůstává tak klidným a humanitárním prostorem, kde čtenáři a návštěvníci nacházejí, co potřebují: tedy knihy, časopisy, kopírovací služby, počítače s internetem, ale i dobrou kávu. Čtenáři mají možnost využít i knihovní mezivýpůjční službu.

Náš knižní fond v současné době zahrnuje téměř 7 tis. svazků a časopisů různých žánrů jejichž výpůjčka se řídí Knihovním řádem (k dispozici v knihovně). Dnes je Městská knihovna Hostivice navíc automatizovaná, o svých aktivitách informuje také prostřednictvím webové stránky www.mksh.cz, facebooku a HM.