Sokolovna se po své rekonstrukci stala multifunčním prostorem, který lze využít pro řadu aktivit a událostí. Ať už si chcete pronajmout sál ke sportovním účelům, koncertům či společenským akcím, budeme se snažit najít optimální řešení pro vaše potřeby.

Prostory sokolovny pronajímáme pouze pro oslavy dětského charakteru.

Ceník služeb a pronájmů v Sokolovně Hostivice
Pronájem hlavního sálu sokolovny (1 hod.)
Pronájem pro sportovní účely, neziskové organizace, organizace podporující pohyb a vzdělávání dětí (dle účelu pronájmu)300 - 500 Kč
Pronájem pro kulturní a společenské akce organizací města Hostivice 500 Kč
Pronájem pro komerční účely (dle povahy akce) 600 - 1000 Kč
Příprava a úklid sálu (kulturní a společenské akce)1000 Kč
Vyprání ubrusů 1500 Kč
Pronájem kluboven **
Klubovna č. 1 (1 hod.)
Pronájem pro neziskové organizace, organizace podporující pohyb a vzdělávání dětí 150 Kč
Ostatní 250 Kč
Klubovna č. 4 (1 hod.)
Pronájem pro neziskové organizace, organizace podporující pohyb a vzdělávání dětí 150 Kč
Ostatní 250 Kč
Klubovna č. 5 (1 hod.)
Pronájem pro neziskové organizace, organizace podporující pohyb a vzdělávání dětí 50 Kč
Ostatní 100 Kč
Posilovna
Pronájem 1 hod. (dle účelu pronájmu)100 - 250 Kč
Zrcadlový sál
Pronájem 1 hod. (dle účelu pronájmu) 100 - 250 Kč
Přísálí
Pronájem 1 hod. (dle účelu pronájmu)200 - 250 Kč
Reklama v prostorách sokolovny (měsíc)***
Velikost A1500 - 900 Kč
Velikost A3200 - 500 Kč
Velikost A4100 - 400 Kč
Jiné formáty dle dohody
V případě pronájmu hlavního sálu, zrcadlového sálu, posilovny přísálí a dlouhodobých pronájmů rozhoduje o jejich výši ředitel MKSH.
* Ceny zahrnují úklid
** Tyto klubovny lze vzhledem k provozu nabídnout k dlouhodobému pronájmu.
*** Cena se odvíjí dle pozice v budově sokolovny a určuje ji ředitel MKSH.
Ceny jsou platné od 1.7. 2015

Více informací podá koordinátorka aktivit pro sokolovnu, Lucii Bartošovou, kterou můžete kontaktovat na čísle +420 725 502 962 nebo na e-mailu lucie@mksh.cz.