Sokolovna se po své rekonstrukci stala multifunkčním prostorem, který lze využít pro řadu aktivit a událostí. Ať už si chcete pronajmout sál ke sportovním účelům, koncertům či společenským akcím, budeme se snažit najít optimální řešení pro vaše potřeby.

Prostory sokolovny pronajímáme pouze pro oslavy dětského charakteru.

Ceník služeb a pronájmů v Sokolovně Hostivice
Pronájem hlavního sálu sokolovny (1 hod.)
Pronájem pro sportovní účely, neziskové organizace, organizace podporující pohyb a vzdělávání dětí (dle účelu pronájmu)350 - 600 Kč
Pronájem pro kulturní a společenské akce organizací města Hostivice*600 Kč
Pronájem pro komerční účely (dle povahy akce)*720 - 1200 Kč
Příprava a úklid sálu (kulturní a společenské akce)1500 Kč
Vyprání ubrusů 1800 Kč
Pronájem kluboven **
Klubovna č. 1 (1 hod.)
Pronájem pro neziskové organizace, organizace podporující pohyb a vzdělávání dětí 180 Kč
Ostatní 300 Kč
Malý sál (golf) (1 hod.)
Pronájem pro neziskové organizace, organizace podporující pohyb a vzdělávání dětí 150 Kč
Ostatní 300 Kč
Klubovna č. 1., 2., 3., Budova Husovo nám. 1702 (1 hod.)
Pronájem pro neziskové organizace, organizace podporující pohyb a vzdělávání dětí 180 Kč
Ostatní 300 Kč
Posilovna
Pronájem 1 hod. (dle účelu pronájmu)120 - 300 Kč
Zrcadlový sál
Pronájem 1 hod. (dle účelu pronájmu) 120 - 300 Kč
Přísálí
Pronájem 1 hod. (dle účelu pronájmu)240 - 300 Kč
Reklama v prostorách sokolovny (měsíc)***
Velikost A1600 - 1080 Kč
Velikost A3240 - 600 Kč
Velikost A4120 - 480 Kč
Jiné formáty dle dohody
Konečnou hodinovou sazbu za pronájem prostor sokolovny určuje ředitel organizace dle povahy nájemce a účelu pronájmu.
* Ceny zahrnují úklid
** Tyto klubovny lze vzhledem k provozu nabídnout k dlouhodobému pronájmu.
*** Cena se odvíjí dle pozice v budově sokolovny a určuje ji ředitel MKSH.
Ceny jsou platné od 1. 2. 2023

Více informací podají koordinátorky aktivit pro sokolovnu,  Andrea Kunová tel.: +420 773 832 261, andrea@mksh.cz nebo Veronika Drožová tel.: +420 725 100 898, +420 773 832 269,  veronika@mksh.cz.