Mortimer English Club

Mortimer English Club nabízí kurzy ANGLIČTINY pro děti i dospělé. Přihlášky prosím zasílejte na mail: hostivice@mortimer-anglictina.cz. Více informací na WWW.MORTIMER-ANGLICTINA.CZ

Termíny a časy lekcí angličtiny:

Pondělí 
15.15–16.00 ENGLISH FOR CHILDREN – děti 10 let a starší
16.15–17.00 ENGLISH FOR COOL KIDS – děti 12 let a starší
17.15–18.15 FIT FOR ENGLISH – děti 13–14 let

Středa
15.45–16.30 ENGLISH FOR CHILDREN – děti 6–8 let
16.45–17.30 ENGLISH FOR CHILDREN – děti 4–6 let

Čtvrtek
15.30–16.15 ENGLISH FOR COOL KIDS – děti 12 let a starší

Kontakt a přihlášky: 723 566 250, hostivice@mortimer-anglictina.cz

!Pozor změna!: Lekce angličtiny probíhají v klubovně č. 2 na adrese Husovo nám. 1702 (budova, ve které sídlí Městská knihovna Hostivice a Stavební úřad)