Mortimer English Club

Mortimer English Club nabízí kurzy ANGLIČTINY pro děti i dospělé s rodilým mluvčím. Lekce angličtiny probíhají v klubovnách č. 1 a 3  na adrese Husovo nám. 1702 (budova, ve které sídlí Městská knihovna Hostivice a Stavební úřad). Více informací na WWW.MORTIMER-ANGLICTINA.CZ

Termíny a časy lekcí:

Pondělí
15.15 – 16.00 h ENGLISH FOR COOL KIDS 1 (děti 10-11 let)
16.15 – 17.00 h FIT FOR ENGLISH 2 (děti 13-14 let)
17.15 – 18.00 h ENGLISH FOR CHILDREN 2 (děti 7-9 let)
18.15 – 19.00 h FIT FOR ENGLISH 3 (děti 14-15 let)

Čtvrtek
15.15 – 16.00 h ENGLISH FOR COOL KIDS 2 (děti 12-13 let)
16.15 – 17.00 h ENGLISH FOR CHILDREN 1 (děti 4-6 let) – nový kurz
17.15 – 18.00 h ENGLISH FOR CHILDREN 1 (děti 4-6 let) – navazující kurz
18.15 – 19.15 h FIT FOR BUSINESS (angličtina pro dospělé)

Kontakt a registrace: 723 566 250, praha-zapad@mortimer-anglictina.cz