Úterý od 17.25–18.30 hodin

Box pro děti (zrcadlový sál)Koncepce tréninku podporuje u dětí všestrannost. Největší důraz je ale kladen na zvládnutí techniky jednotlivých prvků boxu a rozvoj koordinace pohybu. Propojení rozdílné práce paží a nohou v jeden ucelený pohyb je pro děti velkou výzvou a vyžaduje si více trpělivosti a času.
Děti se v tréninku seznámí s průpravnými cvičeními, nácviky úderů, obran, úhybů a jejich kombinacemi, stínovým boxem, s boxem na lapy, boxem do pytlů, kondičním tréninkem, posilováním, strečinkem. Naučí se skákat přes švihadlo typicky boxerským způsobem. Do tréninku jsou propracovány také průpravné hry, kdy smysl těchto her spočívá nejen ve zpestření, ale hlavně v osvojení si nově získaných způsobů pohybu.
Součástí tréninků je také práce ve dvojicích. Ke kontaktu vede poměrně dlouhá cesta a děti si ji musí projít postupně, proto se není čeho obávat. Některé děti dosáhnou úrovně nácviků, jiné mohou směřovat až k řízenému boji čili sparingu. Box navíc není náročný sport na vybavení. V základu stačí pohodlné sportovní oblečení a dětské boxerské rukavice.

Pro koho je dětský box určen?
Pro všechny děti od 6 let.

Co se děti na boxu naučí?
Děti se učí základní boxerské techniky formou her. Náplní kroužku je též všeobecná příprava a osvojení si základních pohybových dovedností. Děti se naučí spolupracovat s kamarády a naslouchat jednoduchým pokynům trenéra.

Co potřebuje vaše dítě na box s sebou?
Pro začátečníky doporučujeme kraťasy a tričko.
Pro pokročilé boxery jsou vhodné bandáže o délce 2,5 m (pružné), boxerské rukavice.

Kontakt: Petr Stejspal petrstej@seznam.cz, 607 705 085